Văn Miếu Quốc Tử Giám - 'Tinh hoa đất học kinh kỳ xưa'

Với bề dày gần một nghìn năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đào tạo nên hàng nghìn các bậc đại khoa, hiền tài cho đất nước.

Thanh Tùng

Du lịch Chủ nhật, 31/12/2017, 14:00 (GMT+7)