Hà Nội lần đầu triển lãm tranh nude

Gần 70 tác phẩm của 30 tác giả được trưng bày tại Đại học Mỹ thuật trong triển lãm tranh nude lần đầu được Hà Nội cấp phép. 

Giải trí Thứ sáu, 27/9/2019, 11:42 (GMT+7)