MV '24K Magic' - Bruno Mars

Bài hát gây sốt dịp cuối năm 2016.

Giải trí Thứ sáu, 30/12/2016, 16:47 (GMT+7)