'Rain in the Park' - Marika Takeuchi

Tác phẩm của nghệ sĩ người Nhật được cho là giống"Vết mưa" của Vũ Cát Tường.

Giải trí Thứ ba, 16/8/2016, 12:12 (GMT+7)