10 cách nói thay thế 'I don't remember'

Bạn có thể thay đổi cách nói linh hoạt với những câu như "It beats me" hay "My mind went blank".

Theo Pink Penguiny

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ sáu, 9/11/2018, 11:56 (GMT+7)