10 cách nói thay thế 'I don't remember'

Bạn có thể thay đổi cách nói linh hoạt với những câu như "It beats me" hay "My mind went blank".

Theo Pink Penguiny

Giáo dục Thứ sáu, 9/11/2018, 11:56 (GMT+7)