3 lời khuyên của chàng trai nói được 20 ngôn ngữ

Matthew Youlden là “Đại sứ ngôn ngữ” của trang Babbel. Với khả năng nói hơn 20 thứ tiếng, anh đưa ra 3 lời khuyên cho người muốn học thêm ngôn ngữ mới.

Giáo dục Thứ ba, 4/10/2016, 09:00 (GMT+7)