30 cách nói 'no' trong tiếng Anh

Trong một số trường hợp, bạn có thể dùng câu "Out of the question" hay "Not in a million years" để nhấn mạnh sự từ chối hoặc phản đối. 

Theo Pink Penguiny

Giáo dục Thứ năm, 1/11/2018, 10:42 (GMT+7)