Ba câu trả lời ngắn gọn trong tiếng Anh

"So do I", "I do too" và "Me too" là ba mẫu câu đơn giản bạn có thể sử dụng để thể hiện sự đồng tình. 

American English

Giáo dục Thứ bảy, 28/4/2018, 07:00 (GMT+7)