Ba thí nghiệm vui với nước bạn có thể thực hiện ở nhà

Chỉ với nước cùng màu thực phẩm, dầu ăn hay giấy ăn, bạn sẽ được quan sát những hiện tượng thú vị.

Theo Mr. Duck

Giáo dục Chủ nhật, 16/9/2018, 12:50 (GMT+7)