VnExpress
Background Video

Bài tập về nhà của học sinh tiểu học Nhật Bản

Video trên trang Life Where I'm From cho thấy bài tập về nhà của một học sinh lớp 3 ở Nhật Bản gồm cả việc giặt sạch giày đi học.
Giáo dục  10:30 - 16/6
 
 
 Tags

bài tập về nhà

học sinh tiểu học Nhật Bản

giáo dục Nhật Bản

trường học Nhật Bản

 
vnexpress