Bài toán tính quãng đường di chuyển ngắn nhất của con nhện

Với dữ liệu dưới đây, hầu hết mọi người cho rằng nhện phải đi 42 feet mới tới vị trí ruồi, song có một cách chỉ mất 40 feet. 

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dục Thứ hai, 11/3/2019, 04:00 (GMT+7)