Bài toán tính thời gian bầy kiến đi hết khúc gỗ

Bạn vừa luyện tiếng Anh, vừa tính toán xem mất bao lâu để bầy kiến đi hết khúc gỗ dài 2 feet?

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dục Thứ sáu, 8/3/2019, 04:00 (GMT+7)

Loading