Bạn có nói 'Thank you' đúng cách?

Không phải người Việt nào cũng phát âm đúng từ 'Thank you'. Làm thế nào để phát âm đúng từ này, hãy luyện theo cách đọc sau đây.

Giáo dục Chủ nhật, 16/10/2016, 01:00 (GMT+7)