Bản đồ có thể khiến bạn hiểu nhầm về diện tích lãnh thổ

Trên bản đồ, Greenland hay Nga được vẽ to gần bằng nhau, thậm chí hơn châu Phi nhưng diện tích thực nhỏ hơn nhiều.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ hai, 8/10/2018, 11:39 (GMT+7)