VnExpress
Background Video

Các cách chào hỏi trong tiếng Anh

Tùy hoàn cảnh và địa phương, các lời chào trong tiếng Anh có thể biến hóa rất đa dạng.
Giáo dục  09:59 - 13/7/2017

Phiêu Linh (theo Macmillan Education)

 
 
 Tags

cách chào hỏi trong tiếng Anh

các cách chào hỏi

học tiếng Anh

lời chào trong tiếng Anh

giao tiếp tiếng Anh

 
vnexpress