Các cách chào hỏi trong tiếng Anh

Tùy hoàn cảnh và địa phương, các lời chào trong tiếng Anh có thể biến hóa rất đa dạng.

Phiêu Linh (theo Macmillan Education)

Giáo dục Thứ năm, 13/7/2017, 09:59 (GMT+7)

Loading