VnExpress
Background Video

Các kỷ lục về độ cao ít người biết

Tòa tháp cao nhất thế giới đến nay là Buji Khalifa ở Dubai cao 828 m, ngỗng trời có thể bay cách mặt đất 10.000 m. Bạn đoán xem cây cao nhất thế giới cao bao nhiêu mét.
Giáo dục  02:00 - 16/5/2017

Thanh Tâm (theo 5-minute crafts)

 
 
 Tags

cây cao nhất thế giới

tòa nháp cao nhất thế giới

Buji Khalifa

kiến thức không được học ở trường

 
vnexpress