Cách cắt giấy hình con thỏ biết gật đầu

Uốn cong dải giấy, bạn có phần thân thỏ mềm mại; gắn phần đầu vào thân bằng một mẩu giấy gấp khúc, nó có thể lắc lư khi chạm khẽ.

Theo Easy Kids Craft

Giáo dục Chủ nhật, 27/1/2019, 06:00 (GMT+7)