Cách gọi các loại bão trong tiếng Anh

Hãy làm trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra vốn từ vựng về bão lốc, bão nhiệt đới, bão có sấm sét...

Phiêu Linh

Giáo dục Thứ ba, 18/7/2017, 10:51 (GMT+7)