VnExpress
Background Video

Cách gọi các loại bão trong tiếng Anh

Hãy làm trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra vốn từ vựng về bão lốc, bão nhiệt đới, bão có sấm sét...
Giáo dục  10:51 - 18/7/2017

Phiêu Linh

 
 
 Tags

các loại bão

học tiếng Anh

từ vựng tiếng Anh

học từ vựng qua hình ảnh

trắc nghiệm tiếng Anh

 
vnexpress