Cách nói 'thời gian chẳng chờ đợi ai' trong tiếng Anh

Câu "time and tide wait for none/ no man" có nghĩa thời gian một đi không trở lại, nếu không biết trân trọng, bạn sẽ phải hối tiếc. 

AppuSeries

Giáo dục Thứ bảy, 7/4/2018, 06:00 (GMT+7)