VnExpress
Background Video

Cách phát âm âm 'l' ở giữa từ tiếng Anh

Nếu bạn vẫn thường đọc từ "cold" là /koʊ/ hay /koʊd/, bạn đã sai. Hãy xem hướng dẫn dưới đây để học cách phát âm đúng.
Giáo dục  10:06 - 13/3

Minh Nguyệt

 
 
 Tags

cách phát âm

âm 'l'

phát âm tiếng Anh

học phát âm

 
vnexpress