'Calendar', từ đơn giản thường bị phát âm sai

Calendar (tờ lịch) hay bị người Việt Nam phát âm sai. Cùng xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để biết cách phát âm chính xác từ này.

Giáo dục Thứ ba, 15/11/2016, 01:00 (GMT+7)