'Comment', từ nhiều người Việt phát âm sai

Comment trong tiếng Anh có nghĩa là lời bình luận. Trong cách đọc nhiều người Việt đã phát âm không chuẩn, hãy luyện và đọc theo hướng dẫn sau đây.

Giáo dục Thứ hai, 10/10/2016, 01:00 (GMT+7)

Loading