VnExpress
Background Video

Điểm chuẩn trường sư phạm thấp, nhiều nhà giáo lo lắng

Trong khi điểm chuẩn nhiều ngành tăng thì khối đại học Sư phạm lấy bằng điểm sàn 15,5, cao đẳng chấp nhận thí sinh đạt 3 điểm mỗi môn.
Giáo dục  14:57 - 9/8

Quỳnh Trang  |  

 
 
 Tags

tuyển sinh

sư phạm

điểm chuẩn

 
vnexpress