Diễn đạt thời tiết lạnh trong tiếng Anh

"I'm cold" là cách đơn giản nhất để diễn tả thời tiết mùa đông. Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để vận dụng từ vựng về các mức độ lạnh phong phú hơn. 

Giáo dục Thứ ba, 17/1/2017, 05:00 (GMT+7)