Đoán tên nước từ những chữ cái bị xếp lộn xộn

Với những chữ cái cho trước được đảo vị trí, bạn hãy sắp xếp thành tên các quốc gia. 

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ ba, 12/2/2019, 05:00 (GMT+7)