Đoán tên tiếng Anh của các loại quả quen thuộc

Quả chôm chôm, sầu riêng, ổi, khế trong tiếng Anh là gì? Hãy xem video, thử đoán và theo dõi đáp án.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ hai, 17/9/2018, 06:00 (GMT+7)