Đọc thế nào cho chuẩn cụm từ 'What are you doing'?

Cụm từ "What are you doing" trong tiếng Anh nhiều người Việt phát âm chưa đúng, hãy luyện và đọc theo hướng dẫn sau đây.

Giáo dục Thứ bảy, 8/10/2016, 00:00 (GMT+7)