VnExpress
Background Video

Học sinh khám phá vẻ đẹp của Toán qua trò chơi

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên trải nghiệm nhiều trò chơi như tính thể tích hình lập phương, vận tốc ôtô... trong ngày hội Toán học.  
Giáo dục  17:43 - 13/8

Quỳnh Trang  |  

 
 
 Tags

học sinh

sinh viên

trải nghiệm Toán học

 
vnexpress