VnExpress
Background Video

Học sinh khiếm thính hát quốc ca bằng tay ngày khai giảng

Sáng 5/9, hơn 60 học sinh khiếm thính tỉnh Quảng Ngãi hát quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong ngày khai giảng năm học mới.
Giáo dục  14:27 - 5/9/2017

Thạch Thảo

 
 
 Tags

học sinh khiếm thính

hát quốc ca bằng tay

ngày khai giảng

 
vnexpress