VnExpress
Background Video

Học sinh kỳ vọng gì ở chương trình phổ thông mới?

Giảm bài tập, tăng thực hành, đưa giáo dục giới tính và kỹ năng sống vào chương trình từ tiểu học... là kiến nghị của nhiều học sinh.
Giáo dục  06:00 - 15/2

Quỳnh Trang  |  

 
 
 Tags

học sinh

chương trình giáo dục phổ thông mới

giảm bài tập

tăng thực hành

 
vnexpress