Học sinh kỳ vọng gì ở chương trình phổ thông mới?

Giảm bài tập, tăng thực hành, đưa giáo dục giới tính và kỹ năng sống vào chương trình từ tiểu học... là kiến nghị của nhiều học sinh.

Quỳnh Trang

Giáo dục Thứ năm, 15/2/2018, 06:00 (GMT+7)