VnExpress
Background Video

Học sinh Nhật trải nghiệm làm nông dân ở Hà Nội

Các bạn trẻ Nhật Bản hứng thú với khi lần đầu hái rau, làm chè lam ở làng cổ Đường Lâm.
Giáo dục  09:58 - 11/8

Xuân Hoa  |  

 
 
 Tags

học sinh Nhật Bản

giao lưu văn hóa

làng cổ Đường Lâm

 
vnexpress