Học trò yêu thích thầy, cô vì điều gì?

Chia sẻ mong muốn về người thầy lý tưởng, các bạn nhỏ từ cấp 1 đến cấp 3 cũng nhớ lại những kỷ niệm khó phai về thầy cô của mình dịp 20/11.

Trần Huấn

Giáo dục Thứ bảy, 19/11/2016, 00:17 (GMT+7)