'Korean', từ tiếng Anh nhiều người Việt phát âm sai

Quốc gia Hàn Quốc phát âm tiếng Anh là (Korean), tuy nhiên nhiều người Việt đã phát âm không chuẩn từ này.

Giáo dục Chủ nhật, 30/10/2016, 04:00 (GMT+7)