Lỗi phát âm tiếng Anh giữa hai từ 'safe' và 'save'

Liên quan tới tiền trong tài khoản biến mất và trong cụm từ tiếng Anh "is that safe to save the money in a bank" hai từ 'safe' và 'save' rất dễ phát âm sai.

Giáo dục Chủ nhật, 14/8/2016, 01:00 (GMT+7)