VnExpress
Background Video

Màn diễn tập cứu con tin trên máy bay của học viên cảnh sát

Sáu tên khủng bố có vũ trang tấn công một máy bay, hung hãn giết con tin, cảnh sát đặc nhiệm kết hợp thuyết phục, tìm cơ hội áp sát, phản công giải cứu thành công nhiều hành khách. Buổi tập diễn ra ngày 12/5 tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Giáo dục  01:00 - 13/5/2017

Trần Quang

 
 
 Tags

học viện cảnh sát nhân dân

giải cứu con tin

khủng bố

trấn áp tội phạm

 
vnexpress