Mặt Trời lớn cỡ nào so với Trái Đất?

Mặt Trời chiếm hơn 99% khối lượng hệ Mặt Trời. Nếu là một quả bóng rỗng, nó có thể chứa hơn một triệu Trái Đất bên trong. 

Theo Bright Side

Giáo dục Chủ nhật, 9/9/2018, 11:41 (GMT+7)