Mô hình Hoàng Sa, Trường Sa trong sân trường tiểu học

Trang bị kiến thức trực quan cho học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (Quảng Nam) đã cùng phụ huynh dựng mô hình đất nước Việt Nam với đủ kinh độ, vĩ độ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rộng 100 m2 trong sân trường.

Giáo dục Thứ ba, 14/3/2017, 17:24 (GMT+7)