Năm điều ở giáo dục Nhật Bản khiến nhiều người suy ngẫm

Không phải tham gia kỳ thi nào trong ba năm học đầu, cô giáo và học sinh cùng ăn trưa là những điều đặc biệt trong trường học Nhật Bản.

Dương Tâm - Bright Side

Giáo dục Thứ sáu, 10/11/2017, 14:00 (GMT+7)