Năm thí nghiệm vui với bóng bay

Thí nghiệm dùng bóng bay để lọc tiêu ra khỏi muối, hay thổi bóng bằng giấm và baking soda sẽ giúp kích thích đam mê khoa học của trẻ.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ tư, 21/3/2018, 12:05 (GMT+7)