VnExpress
Background Video

Nghìn người tiễn biệt nhà giáo Văn Như Cương

10h30 phút sáng 12/10, Lễ truy điệu nhà giáo Văn Như Cương được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, người thân và hàng nghìn học sinh các khóa đã đến tiễn biệt thầy.
Giáo dục  14:24 - 12/10/2017

Trần Quang

 
 
 Tags

Biển người tiễn đưa nhà giáo Văn Như Cương

nhà giáo

thầy giáo

trường Lương Thế Vinh

 
vnexpress