Những hành động của người thông minh và có kinh nghiệm

Người từng trải thường cố gắng thay đổi bản thân hơn là thay đổi người khác, muốn kết bạn nhiều thay vì đố kỵ với bất cứ ai.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Chủ nhật, 27/5/2018, 09:56 (GMT+7)