VnExpress
Background Video

Những phím tắt biến bạn thành chuyên gia Microsoft Word

Với vài phím tắt dễ nhớ, bạn có thể tăng giảm kích thước đoạn văn, tạo số mũ một cách nhanh chóng trong Microsoft Word. 
Giáo dục  04:00 - 6/12/2017

Thùy Linh - Journey Bytes  |  

 
 
 Tags

phím tắt

chuyên gia

Microsoft Word

soạn thảo văn bản

 
vnexpress