Phân biệt các từ walk - wall, warm - work, word - world

Nếu chỉ dựa vào cách viết, rất khó để phát âm một từ tiếng Anh chính xác. Các từ walk - wall, warm - work, word - world rất dễ bị nhầm lẫn khi phát âm trong tiếng Anh.

Giáo dục Thứ tư, 28/9/2016, 00:00 (GMT+7)