Phân biệt 'jealousy' và 'envy'

Cùng có nghĩa là ghen, "jealousy" chỉ cảm giác khó chịu khi người mình thích đi với người khác, "envy" thể hiện sự thèm muốn thứ người khác sở hữu. 

YaleUniversity

Giáo dục Thứ ba, 10/4/2018, 10:24 (GMT+7)