Phát âm 'can' hay 'can't'

Trong phát âm tiếng Anh-Anh, tương đối dễ để phân biệt giữa can và can’t. Tuy nhiên, trong tiếng Anh-Mỹ, đôi khi rất khó để phân biệt giữa hai từ này. Không ít trường hợp, người bản xứ nói can chúng ta nghe ra can’t và ngược lại.

Giáo dục Chủ nhật, 11/9/2016, 08:00 (GMT+7)

Loading