VnExpress
Background Video

Phát âm chuẩn ngày lễ tình nhân như người Mỹ

Ở Mỹ, 14/2 không chỉ dành cho những người yêu nhau mà còn để thể hiện tình cảm với gia đình. Bạn phát âm từ này như thế nào?
Giáo dục  15:11 - 14/2

Xuân Quang

 
 
 Tags

phát âm chuẩn

học tiếng Anh

học phát âm

người Mỹ

ngày lễ tình nhân

 
vnexpress