Phát âm đúng 'best', 'bet' và bad'

Nếu đọc sai phụ âm cuối, bạn có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ sáu, 29/6/2018, 11:50 (GMT+7)