Phát âm đúng 'best', 'bet' và bad'

Nếu đọc sai phụ âm cuối, bạn có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý. 

Quang Nguyen

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ sáu, 29/6/2018, 11:50 (GMT+7)