Phát âm đúng từ 'Economic'

Trong từ "Economic" nhiều người Việt thường phát âm sai bởi thiếu trọng âm, hãy luyện theo cách đọc sau đây.

Giáo dục Chủ nhật, 6/11/2016, 01:00 (GMT+7)