Phát âm đúng với từ 'Graduate'

Tốt nghiệp trong tiếng Anh là 'Graduate', tuy nhiên nhiều người Việt Nam đã phát âm sai, hãy đọc theo hướng dẫn sau đây.

Giáo dục Thứ năm, 3/11/2016, 09:36 (GMT+7)