Phương pháp giáo dục để trẻ tự quyết mọi thứ của bà mẹ Anh

Khác với giáo dục tại nhà thông thường, phương pháp "unschooling" không đòi hỏi chương trình cụ thể, trẻ được quyền chọn mọi thứ muốn học. 

BBC

Giáo dục Thứ sáu, 2/2/2018, 11:39 (GMT+7)